El passat mes de Març de 2022 es van dur a terme uns estudis sobre l’estat actual del terreny de l’hort del Clot. La finalitat era tenir informació sobre quin tipus de terra i tòxics existeixen actualment

 

A les cotes més altes de l’espai, les capes més superficials estan contaminades amb barió, zinc, plom, benzopirè i benzoantracé a nivells superiors del que es considera acceptable.

Per això, es retirarà fins a 1m de produnditat per emplenar amb sòl no contaminat. A les capes més profundes no hi ha contaminació que superi els nivells acceptables. A la zona baixa on intervé Mans al Verd, els nivells de contaminació no suposen una feina d’extracció. 

Aquest tres documents son el resultat d’aquesta feina:

Reconeixement del terreny


Investigació de la qualitat del sòl

Situació de Calicates