2019 – 2020

Fundació col.lectiu impulsor: Green City Lab
Presentació de la proposta al Casal de Gent Gran Joan Casanelles i als agents de districte
Trobades participatives amb les veïnes i col.lectius del barri

 

 

 

  

 

 

2022

Redacció de l’avant-projecte de L’Hort del Clot- DECIDIM Barcelona
Disseny del model de gestió, gobernança i financiació
Inici obres parcel.la MANS AL VERD
Aprovació de l ‘avant-projecte i inici del projecte executiu DECIDIM Barcelona
Jornada informativa oberta al barri
Fundació de l’Associació Hort del Clot
Redacció del Reglament de Règim Intern 
Inauguració de la parcel.la Mans al Verd

 

 2021

Projecte pre-seleccionat concurs pressupostos participatius DECIDIM Barcelona
Projecte guanyador en 3er lloc al concurs pressupostos participatius DECIDIM Barcelona Districte St. Martí
Aprovació de l’ajut de Mans al Verd a la parcel.la de 500m2 ( Parcs i Jardins )
Redacció del projecte d’adequació de la parcel.la de Mans al Verd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023

Inici procés contractació obres parcel.la DECIDIM
Inici procés d’inscripcions i convocatòries
Inici obres parcel.la DECIDIM
Inauguració Hort del Clot